Fejér megye gazdasága számokban

Fejér megye gazdasága

Összefoglalás
Fejér az ország egyik legjobb helyzetben lévő megyéje: a megyében megtermelt GDP egyre nő és az egy főre jutó értéke országos összehasonlításban is magasnak számít. Fejér kiemelkedő célterülete az elsősorban a feldolgozóiparba invesztáló
külföldi tőkének. A megye délkeleti részének, a Mezőföldnek a természeti adottságai kiválóak a mezőgazdaság szempontjából. A leginkább szántóként megművelt területen a legfontosabb gabonánk, a búza termésátlagai javultak.

Noha a megyei székhelyű ipar 2018-ban elsősorban a járműipar gyengélkedése miatt stagnált, de a jövőbeli kilátásokra az országosnál nagyobb mértékben növekvő beruházások is pozitívan hatnak. Az építőipar immár második éve bővül kiugróan, valamint az új lakások piaca is élénk. A gazdasági környezet kedvező munkaerőpiaci helyzetet teremt, de az országosnál jobban emelkedő megyei átlagkereset még mindig nem éri el az országost. A megye idegenforgalmát továbbra is a belföldi kereslet határozza meg. A 2010-es évek folyamán elvégzett szálláshelybővítések eredményeként a magyarok mellett egyre több külföldi keresi fel Fejér megyét.

A megye gazdasági fejlettsége, a gazdaság ágazati szerkezete
Fejér megyében, 2017-ben piaci beszerzési áron 1674 milliárd forint bruttó hazai terméket állítottak elő, az ország GDP-jének 4,4%-át. Ez az arány a 2010-es évek első felében folyamatosan emelkedett, majd ezen a szinten állandósult. Az egy főre jutó GDP 4,0 millió forintot tett ki 2017-ben.
A nemzetközi összehasonlításban használatos vásárlóerő-paritáson számolva az egy lakosra jutó GDP Fejér megyében az EU-28 átlagának 70%-át érte el 2017-ben. Az uniós átlagtól való elmaradás jelentős, de ez a különbség szinte folyamatosan mérséklődik.

2017-ben a megyében 1416 milliárd forint bruttó hozzáadott értéket állítottak elő. Az országos átlaghoz képest a termelő nemzetgazdasági ágak szerepe nagyobb, a szolgáltatóké kisebb. A megye gazdaságában az ipar a meghatározó, amely a bruttó hozzáadott érték 47%-át (országosan a 26%-át) adta. A teljes szolgáltató szektor részesedése (43%) az országosnál 23 százalékponttal kisebb volt, ahol a kereskedelem, szállítás és raktározás, vendéglátás (13%), valamint közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás (12%) aránya a meghatározó.
A szolgáltató szektorban minden nemzetgazdasági ág aránya alacsonyabb volt az országosnál.

Vállalkozási környezet
2017-ben a Fejér megyei székhelyű működő vállalkozások országosnál 4,7 százalékponttal nagyobb hányada, 56%-a volt önálló vállalkozó, a többi pedig társas vállalkozás.
Utóbbiak száma az előző évinél 2,2, az öt évvel korábbinál 9,1%-kal volt kevesebb.
68%-uk működött korlátolt felelősségű társaságként, 29%-uk betéti társaságként, 1,1%-uk pedig részvénytársaságként (136).
Az önálló vállalkozók 55%-a főfoglalkozású, négytizede mellékfoglalkozású volt, nyugdíj mellett mindössze 5,3%-uk vállalkozott.

Az öt évvel korábbihoz viszonyítva a főfoglalkozásúak száma gyarapodott a legnagyobb mértékben (54%), miközben a nyugdíjas vállalkozóké 11%-kal csökkent.
A vállalkozások 95%-a 10 főnél kisebb létszámmal működött, 1045 ennél többet, de legfeljebb 49 főt, 176 vállalkozás 50–249 főt 51 pedig legalább 250 főt foglalkoztatott.

A legnagyobbak elsősorban (34) a feldolgozóiparban, azon belül is legtöbb a járműgyártásban (8) és egyenként 5–5 az élelmiszeriparban, a gumi-, műanyag és építőanyag-iparban, illetve a gép, gépi berendezés gyártásában működött.

2017-ben Fejér megyei székhellyel 376 közvetlen külfölditőke-befektetéssel rendelkező vállalkozás működött, ezek külföldi tőkéje az év végén együttesen 1343 milliárd forint volt, ami az országos 5,7%-át tette ki. Az egy vállalkozásra jutó külfölditőkebefektetés nagysága (3571 millió forint) az országos átlag 3,4-szeresét tette ki.

A megyei székhelyű vállalkozásokba invesztált külfölditőke-befektetések mintegy háromnegyede a feldolgozóiparba került, tizede a pénzügyi szolgáltatásban hasznosult, 8,6%-a pedig a kereskedelemben kapott szerepet. Az ingatlanügyletek, az adminisztratív szolgáltatás, a mezőgazdaság, illetve a tudományos és műszaki tevékenység
a teljes állomány 4,3%-án, 58 milliárd forinton osztozott.

2012–2017 között az egyes ágazatokban bekövetkezett tőkemozgások, működést érintő adminisztrációs döntések mellett 567 milliárd forinttal gyarapodott a megye külfölditőke-állománya. A feldolgozóiparban mintegy 481 milliárd forinttal, a pénzügyi szolgáltatásban 65 milliárd forinttal, az ingatlanügyletek területén 9,5 milliárddal,
az adminisztratív szolgáltatásban 7,3 milliárddal, a mezőgazdaságban pedig 5,4 milliárddal nőtt az állomány.

A Fejér megyei szervezetek 2018-ban 279 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 30%-kal többet, mint 2017-ben. Országosan ugyanekkor 23%-kal növekedett a beruházások volumene. 2018-ban a legnagyobb beruházó területnek számító feldolgozóiparban a fejlesztésekre fordított összegek volumene közel négytizeddel volt magasabb, mint egy évvel korábban. Mindössze két gazdasági terület (szállítás és raktározás, építőipar) – együttes részesedésük 5,8% – beruházásai csökkentek.
Anyagi-műszaki összetétel szerint a fejlesztési források 38%-át épületek és egyéb építmények építésére, harmadát import, 28%-át belföldi gépek, berendezések és járművek beszerzésére fordították. A gépek, berendezések és járművek 55%-a importból származott.

Forrás és további részletek:
https://fmkik.hu/download/31/gazdasagi-koerkep-2019

Légy az első hozzászóló

Írd meg véleményedet

Az e-mail címedet nem tesszük közzé.


*


tizenkettő − 2 =